tiem hot

Sòng bài online:BHXH Việt Nam: Đơn vị đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thời Gian:2Tuần Trước   Đọc Bài :1

Sòng bài online(www.vng.app):Sòng bài online(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Sòng bài online(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Sòng bài online(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cắt giảm hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho người dân BHXH Việt Nam lên tiếng về hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của chủ hộ kinh doanh cá thể

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Để án 06) có ý nghĩa quan trọng, tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số để mang lại nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cùng với cả hệ thống chính trị, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nỗ lực, tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cũng như các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về Đề án 06.

Tính đến ngày 16/5/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi được đưa vào vận hành chính thức. Đến nay, Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã xác thực 83.477.695 thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã chia sẻ, cung cấp 107.157.011 bản ghi thông tin về bảo hiểm y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là tiền đề quan trọng để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý, cải cách, liên thông các thủ tục hành chính, cắt giảm giấy tờ công dân.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo từng bước sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh đẩy mạnh triển khai sử dụng căn chước công dân gắn chip trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Hiện, toàn quốc đã có 12.427 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip (đạt 96,99% tổng số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với 25.738.015 lượt tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, được sự phối hợp tích cực của Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, hoàn thành tích hợp dịch vụ Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ tháng 7/2022. Kết quả, hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp nhận gia hạn cho 1.301 thẻ bảo hiểm y tế thực hiện qua dịch vụ công này.

,

cách chơi tài xỉu(www.vng.app):cách chơi tài xỉu(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。cách chơi tài xỉu(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,cách chơi tài xỉu(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Đến nay, Bảo hiểm Xã hội 2 địa phương triển khai làm điểm (Hà Nam và Hà Nội) đã tiếp nhận và giải quyết 30.119 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.104 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tích hợp thành công dịch vụ công“Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 12/4/2022. Tính đến ngày 16/5/2023, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 131.875 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc trên căn cước công dân gắn chip và trên dữ liệu của cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư nhằm hạn chế, ngăn chặn trục lợi khi đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tham gia cùng Bộ Y tế xây dựng và ban hành Quyết định số 3704/QĐ-BYT ngày 11/11/2022 quy định về nhóm thông tin cơ bản về y tế thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp với Bộ Công an hoàn thiện hàm chia sẻ dữ liệu thông qua web (API) để chia sẻ dữ liệu KCB từ Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID.

Đồng thời, hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, bổ sung chức năng để hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử điện tử qua hạ tầng của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phục vụ triển khai dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến và triển khai các dịch vụ công liên thông theo Đề án 06.

Tính đến thời điểm này, trên toàn quốc có 1.273 cơ sở khám chữa bệnh được phê duyệt gửi dữ liệu khám sức khỏe lái xe, trong đó có 972 cơ sở đã gửi dữ liệu với 294.438 dữ liệu được gửi; có 851 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh với 60.953 dữ liệu được gửi và 250 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử với 916 dữ liệu được gửi.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng đã hoàn thành số hóa tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc điều chỉnh, nâng cấp hệ thống phần mềm triển khai cấp bản điện tử sổ, bảo hiể xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

,

Nhóm Chơi Tài Xỉu(www.vng.app):Nhóm Chơi Tài Xỉu(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Nhóm Chơi Tài Xỉu(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Nhóm Chơi Tài Xỉu(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

trang trước:Đánh de online:Ngọc Hoàng chỉ mặt điểm tên: 5 tuổi tiền của dồi dào, dễ mua nhà sắm xe sang trong 2 năm tới

trang sau:cách kiếm tiền nhanh nhất:"Giải quyết nỗi buồn" trong mộ cổ, chuyên gia lạnh sống lưng khi thấy khuôn mặt dưới đất

Bình luận moi nguoi