tiem hot

Đồng Phú thành lập Trung tâm chính trị

Thời Gian:3Tuần Trước   Đọc Bài :2

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phạm Văn Minh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thành lập Trung tâm chính trị huyện kể từ ngày 1-3-2023; đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc do Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Tặng; bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Danh và 2 cán bộ giảng viên chuyên trách. 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đồng Phú Nguyễn Quốc Dũng trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm chính trị 

Trung tâm chính trị huyện Đồng Phú được thành lập trên cơ sở tách từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và thực hiện nhiệm vụ, bộ máy biên chế được quy định tại Quy định số 208-QĐ/TW ngày 8-11-2019 của Ban Bí thư Trung ương và nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện ủy giao. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quốc Dũng yêu cầu lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện chủ động phối hợp với Ban Tổ chức và Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị các điều kiện để đi vào hoạt động kể từ ngày 1-3-2023.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Nguyễn Văn Tặng đã cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Trung tâm chính trị huyện sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

trang trước:Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào Việt Nam

trang sau:Nhiều công nhân ngộ độc khí methanol trong tình trạng nặng

Bình luận moi nguoi